• Bao da Hộ chiếu Basic – Cam (Số 9)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Đen (Số 12)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Đỏ đô (Số 11)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Đỏ tươi (Số 10)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Hồng Da (Số 2)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Hồng dâu đậm (Số 5)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Hồng dâu nhạt (Số 4)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Hồng ruốc (Số 6)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Kem (Số 3)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Nâu (Số 20)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Tím (Số 21)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000
 • Bao da Hộ chiếu Basic – Vàng Nghệ (Số 8)

  Bao da Hộ chiếu Basic gồm:

  ✔ Miễn phí khắc tên
  ✔ Đính charm/logo trang trí tùy chọn
  ✔ Thiết kế hình/ chữ theo yêu cầu (nếu có) với phí chỉ 20k – 30k
  —————————
  Bao da hộ chiếu của Upass có gì khác biệt mà được khách hàng yêu thích đến vậy?
  – Chất da mềm mịn, màu sắc đa dạng, đường may thẳng đều, sơn viền tỷ mỷ
  – Tha hồ sáng tạo với gần 100 mẫu charm đồng sáng đẹp, được đính keo kèm nút chắc chắn
  – Khắc hình/ khắc chữ theo yêu cầu, sáng tạo những chiếc bao da ý nghĩa cho cặp đôi, bao da cho gia đình,..
  – Sản phẩm có kèm hộp quà vintage xinh xắn !!

  Bạn muốn khắc chữ hoặc khắc hình dạng nét (vector) lên sản phẩm, hay tham khảo thêm dòng Bao da Hộ chiếu Creative nhé.

  99,000119,000

Main Menu