Thông tin tài khoản thanh toán tại Ngân hàng là số nào?

Bạn có có thể chuyển khoản tới 1 trong 2 tài khoản dưới đây:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Khoa

  1. Tài khoản mở tại Vietcombank– CN Hồ Chí Minh số: 9915836996(VND)
  2. Tải khoản Momo số: 0928631983(VND)

    Nội dung: Vui lòng chỉ ghi tên facebook hoặc tên bạn– không ghi thêm bất kỳ nội dung nào khác để dễ kiểm tra.

Cảm ơn bạn lựa chọn và sử dụng sản phẩm của UPASS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu